Câu hỏi thường gặp

Dịch vụ công trực tuyến là hình thức mà công dân, doanh nghiệp tổ chức sử dụng máy tính có kết nối internet để giao dịch với cơ quan nhà nước nhằm tiến hành thủ tục hành chính trên môi trường mạng.

Dịch vụ công trực tuyến nhằm thay đổi cách thức thực hiện của người dân, doanh nghiệp, tổ chức với cơ quan nhà nước. Thay vì phải đến trực tiếp cơ quan nhà nước để đăng ký thì chỉ cần đăng ký tại bất cứ nơi đâu miễn là có máy tính và kết nối internet.

Dịch vụ công trực tuyến mức độ 1: là dịch vụ bảo đảm cung cấp đầy đủ các thông tin về thủ tục hành chính và các văn bản có liên quan quy định về thủ tục hành chính đó.

Các dịch vụ công mức độ 1 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có thể tra cứu tại http://bvhttdl.gov.vn/vn/cai-cach-hc/index.html.

Dịch vụ công trực tuyến mức độ 2: là dịch vụ công trực tuyến mức độ 1 và cho phép người sử dụng tải về các mẫu văn bản và khai báo để hoàn thiện hồ sơ theo yêu cầu. Hồ sơ sau khi hoàn thiện được gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến cơ quan, tổ chức cung cấp dịch vụ.

Các dịch vụ công mức độ 2 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có thể tra cứu tại http://bvhttdl.gov.vn/vn/cai-cach-hc/index.html.

Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3: là dịch vụ công trực tuyến mức độ 2 và cho phép người sử dụng điền và gửi trực tuyến các mẫu văn bản đến cơ quan, tổ chức cung cấp dịch vụ. Các giao dịch trong quá trình xử lý hồ sơ và cung cấp dịch vụ được thực hiện trên môi trường mạng. Việc thanh toán lệ phí (nếu có) và nhận kết quả được thực hiện trực tiếp tại cơ quan, tổ chức cung cấp dịch vụ.

Các dịch vụ công mức độ 3 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có thể đăng ký tại http://dichvucong.bvhttdl.gov.vn/Public/Views/DanhMucTTHC.aspx.

Dịch vụ công trực tuyến mức độ 4: là dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và cho phép người sử dụng thanh toán lệ phí (nếu có) được thực hiện trực tuyến. Việc trả kết quả có thể được thực hiện trực tuyến, gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến người sử dụng.

Sau khi tài khoản đăng nhập của công dân, doanh nghiệp, tổ chức (CD/DN/TC) được cơ quan nhà nước xác minh. CD/DN/TC đăng nhập vào hệ thống.

Đăng nhập thành công, CD/DN/TC sử dụng chức năng đăng ký trực tuyến để tiến hành đăng ký (Xem chi tiết tại chức năng: Hướng dẫn sử dụng dịch vụ).

Trong quá trình triển khai, cơ quan nhà nước sẽ thường xuyên liên lác và cung cấp các thông tin như: tính hợp lệ hồ sơ, tiếp nhận hồ sơ , trạng thái hồ sơ, chỉnh sửa hồ sơ (nếu có), thông báo kết quả thực hiện .v.v. qua thư điện tử (email) hoặc tin nhắn điện thoại cho CD/DN/TC kèm theo hướng dẫn sử dụng. Ngoài ra, CD/DN/TC có thể sử dụng chức năng "Tra cứu thông tin hồ sơ" để nắm thông tin hồ sơ.

Lưu ý:

- Thông tin hồ sơ mặc định được gửi qua email đăng ký và được thông báo miễn phí.

- Đối với thông báo qua tin nhắn điện thoại di động, CD/DN/TC cần chọn trong quán trình đăng ký. Việc thông báo qua tin nhắn điện thoại sẽ phát sinh kinh phí theo giá cước viễn thông quy định.

Kết quả xử lý đối với dịch vụ công trực tuyến được gửi bằng các hình thức sau:

1. Đối với dịch vụ công mức độ 4, Kết quả gửi qua hệ thống ứng dụng (có thông báo qua email), CD/DN/TC chỉ cần đăng nhập vào hệ thống thì sẽ nhận được kết quả bằng văn bản điện tử và có chữ ký số. Văn bản này đã công nhận tính hợp pháp và có thể làm căn cứ để triển khai các hoạt động theo pháp luật.

2. Gửi kết quả văn bản giấy qua đường bưu điện đến địa chỉ đăng ký của công dân, doanh nghiệp, tổ chức.

3. Trong trường hợp có nhu cầu, CD/DN/TC có thể trực tiếp đến cơ quan thực hiện dịch vụ công để nhận kết quả. Trường hợp này, CD/TC/DN cần in phiếu biên nhận, giấy giới thiệu hoặc ủy quyền của đơn vị nếu trường hợp doanh nghiệp, tổ chức được gửi qua email để nhận hồ sơ.