Cấp lại thẻ giám định viên quyền tác giả, quyền liên quan

Tên thủ tục:

Cấp lại Thẻ giám định viên quyền tác giả, quyền liên quan

Lĩnh vực:

Bản quyền tác giả

Cơ quan thực hiện:

Cục Bản quyền tác giả. Địa chỉ: số 33 Ngõ 294/2 Kim Mã, Quận Ba Đình, TP. Hà Nội. Điện thoại: 04.38236908; Fax: 04.38432630

Trình tự thực hiện:

- Khi Thẻ giám định viên bị mất hoặc hư hỏng, giám định viên yêu cầu cấp lại Thẻ giám định viên nộp hồ sơ yêu cầu cấp lại Thẻ giám định viên tới Cục Bản quyền tác giả Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Trường hợp bị mất phải có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền về việc bị mất. Trường hợp bị hư hỏng phải nộp lại Thẻ giám định viên bị hư hỏng.

- Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ yêu cầu cấp lại Thẻ giám định viên, Cục trưởng Cục Bản quyền tác giả ra quyết định cấp lại Thẻ giám định viên.

Cách thức thực hiện:

Nộp hồ sơ yêu cầu cấp lại Thẻ giám định viên gửi qua đường bưu điện hoặc nộp tại trụ sở Cục Bản quyền tác giả.

Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ:

1. Văn bản nêu rõ lý do yêu cầu cấp lại Thẻ giám định viên;

2. Tờ khai yêu cầu cấp lại Thẻ giám định viên (mẫu Phụ lục số 1 ban hành kèm theo Thông tư số 15/2012/TT-BVHTTDL);

3. Bản sao giấy chứng minh nhân dân;

4. 02 ảnh màu cỡ 3x4 cm.

- Số lượng bộ hồ sơ:  01 bộ.

Thời hạn giải quyết:

10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ yêu cầu cấp lại Thẻ giám định viên.

Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện: Cục Bản quyền tác giả.

Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:

Cá nhân.

Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:

Thẻ giám định viên.

Phí, lệ phí:

- Phí: không.

- Lệ phí: không.

Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

Không.

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

Tờ khai yêu cầu cấp lại Thẻ giám định viên (mẫu Phụ lục số 1 ban hành kèm theo Thông tư số 15/2012/TT-BVHTTDL).

Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Nghị định số 105/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ về quyền sở hữu trí tuệ và quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ. Có hiệu lực thi hành ngày 21 tháng 02 năm 2006;

- Thông tư số 15/2012/TT-BVHTTDL ngày 13/12/2012 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch hướng dẫn hoạt động giám định quyền tác giả, quyền liên quan. Có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 02 năm 2013.

 

Tên tài liệuBiểu mẫu
Văn bản nêu rõ lý do yêu cầu cấp lại Thẻ giám định viên
Tờ khai yêu cầu cấp lại Thẻ giám định viên (mẫu Phụ lục số 1 ban hành kèm theo Thông tư số 15/2012/TT-BVHTTDL) To_khai_3.docx
Bản sao giấy chứng minh nhân dân
02 ảnh màu cỡ 3x4 cm