Thủ tục thành lập văn phòng đại diện tại Việt Nam của cơ quan du lịch nước ngoài, tổ chức du lịch quốc tế và khu vực

Tên thủ tục:

Thủ tục thành lập văn phòng đại diện tại Việt Nam của cơ quan du lịch nước ngoài, tổ chức du lịch quốc tế và khu vực

Lĩnh vực:

Lữ hành

Cơ quan thực hiện:

Tổng cục Du lịch, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Địa chỉ: số 80 Quán Sứ, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Điện thoại: (84-24) 3942 3760 (máy lẻ 133)

Trình tự thực hiện:

- Người đứng đầu văn phòng đại diện nộp hồ sơ đến Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (qua Tổng cục Du lịch);

- Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch thẩm định, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định;

- Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được ý kiến của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thông báo bằng văn bản cho người đứng đầu văn phòng đại diện.

Cách thức thực hiện:

Đăng ký gửi hồ sơ trực tuyến qua mạng tại Cổng Dịch vụ công trực tuyến của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; đồng thời gửi trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện đến Văn phòng Tổng cục Du lịch.

Thành phần, số lượng hồ sơ:

Hồ sơ đề nghị thành lập văn phòng đại diện phải được hợp pháp hóa lãnh sự, bao gồm:

(1) Đơn đề nghị thành lập văn phòng đại diện (Mẫu số 14 Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư số 06/2017/TT-BVHTTDL ngày 15 tháng 12 năm 2017);

(2) Quyết định thành lập cơ quan du lịch nước ngoài, tổ chức du lịch quốc tế và khu vực;

(3) Quyết định thành lập văn phòng đại diện của cơ quan du lịch nước ngoài, tổ chức du lịch quốc tế và khu vực;

(4) Quyết định bổ nhiệm người đứng đầu văn phòng đại diện.

- Số lượng bộ hồ sơ: 01 bộ

Thời hạn giải quyết:

- Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch thẩm định, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định;

- Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được ý kiến của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thông báo bằng văn bản cho người đứng đầu văn phòng đại diện.

Cơ quan có thẩm quyền quyết định:

Thủ tướng Chính phủ.

Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:

Tổ chức.

Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:

Thông báo.

Phí, lệ phí:

Không quy định.

Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

Không quy định.

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

Đơn đề nghị thành lập Văn phòng đại diện (Mẫu số 14 Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư số 06/2017/TT-BVHTTDL ngày 15 tháng 12 năm 2017).

Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật Du lịch số 09/2017/QH14 ngày 19 tháng 6 năm 2017. Có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2018.

- Thông tư số 06/2017/TT-BVHTTDL ngày 15 tháng 12 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định chi tiết một số điều của Luật Du lịch. Có hiệu lực từ ngày 01 tháng 02 năm 2018.

 

Tên tài liệuBiểu mẫu
Đơn đề nghị thành lập văn phòng đại diện (Mẫu số 14 Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư số 06/2017/TT-BVHTTDL ngày 15 tháng 12 năm 2017); Don_de_nghi_10.doc
Quyết định thành lập cơ quan du lịch nước ngoài, tổ chức du lịch quốc tế và khu vực;
Quyết định thành lập văn phòng đại diện của cơ quan du lịch nước ngoài, tổ chức du lịch quốc tế và khu vực;
Quyết định bổ nhiệm người đứng đầu văn phòng đại diện.