Thủ tục thu hồi giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế trong trường hợp doanh nghiệp phá sản

Tên thủ tục hành chính

Thủ tục thu hồi giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế trong trường hợp doanh nghiệp phá sản  

Lĩnh vực

Lữ hành 

Cơ quan có thẩm quyền quyết định

Tổng cục Du lịch. Địa chỉ: 80 Quán Sứ, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Điện thoại: (84-4) 3942 3760 (máy lẻ 133)

Trình tự thực hiện

- Doanh nghiệp gửi hồ sơ đề nghị chấm dứt hoạt động kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế đến Tổng cục Du lịch;

- Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Tổng cục Du lịch ra quyết định thu hồi giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế. Quyết định thu hồi giấy phép được gửi đến doanh nghiệp, cơ quan nhà nước về xuất nhập cảnh, cơ quan thuế, cơ quan đăng ký kinh doanh cấp tỉnh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính, công bố trên Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Du lịch và trang mạng quản lý doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành.

- Tiền ký quỹ do tòa án quyết định theo quy định của pháp luật về phá sản.

Cách thức thực hiện

Gửi trực tuyến hồ sơ qua Cổng thông tin điện tử Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến Tổng cục Du lịch.

Thành phần, số lượng hồ sơ

- Thành phần hồ sơ:

(1) Quyết định của Tòa án về việc mở thủ tục phá sản;

(2) Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế đã được cấp;

- Số lượng hồ sơ:  01 (bộ). 

Thời hạn giải quyết

05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ. 

Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính

Vụ Lữ hành, Tổng cục Du lịch. 

Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính

Không quy định.

Kết quả thực hiện thủ tục hành chính

Quyết định thu hồi giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế.

Phí, lệ phí 

Không quy định.

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

Không quy định.

Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính

- Luật Du lịch số 09/2017/QH14 ngày 19 tháng 6 năm 2017. Có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2018;

- Thông tư số 06/2017/TT-BVHTTDL ngày 15 tháng 12 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và  Du lịch quy định chi tiết một số điều của Luật Du lịch. Có hiệu lực từ ngày 01 tháng 02 năm 2018. 

 

Tên tài liệuBiểu mẫu
Quyết định của Tòa án về việc mở thủ tục phá sản;
Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế đã được cấp;