Cấp phép nhập khẩu văn hóa phẩm không nhằm mục đích kinh doanh thuộc thẩm quyền của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

 

 Tên thủ tục:

Cấp phép nhập khẩu văn hóa phẩm không nhằm mục đích kinh doanh thuộc thẩm quyền của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Lĩnh vực:

Văn hóa

Cơ quan thực hiện:

Phòng Quản lý xuất nhập văn hóa phẩm - Văn phòng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Địa chỉ: số 51 Ngô Quyền, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội. Điện thoại: 024.39434510

Trình tự thực hiện:

Cá nhân, tổ chức nhập khẩu văn hóa phẩm trong các trường hợp dưới đây gửi trực tuyến hồ sơ và gửi 01 bộ hồ sơ đề nghị cấp giấy phép qua đường bưu điện đến Phòng Quản lý xuất nhập khẩu văn hóa phẩm - Văn phòng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch:

+ Văn hóa phẩm để trao đổi hợp tác, viện trợ; tham gia triển lãm, dự thi, liên hoan ở cấp quốc gia;

+ Phim điện ảnh, phim truyền hình để phổ biến, phát hành theo quy định của pháp luật trong toàn quốc hoặc trên địa bàn hai địa phương trở lên;

+ Di vật, cổ vật để triển lãm hoặc trưng bày trong bảo tàng;

+ Văn hóa phẩm quy định tại Khoản 1 Điều 6 Nghị định số 32/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 để phục vụ cho công tác chuyên môn nghiệp vụ hoặc nghiên cứu của các Bộ, ngành ở Trung ương, sau khi xin ý kiến bằng văn bản của Bộ, ngành có liên quan;

+ Văn hóa phẩm để sử dụng hoặc các mục đích khác trong toàn quốc hoặc trên địa bàn nhiều địa phương khác nhau.

Phòng Quản lý xuất nhập khẩu văn hóa phẩm tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ, viết giấy biên nhận và hẹn thời gian trả giấy phép.

Trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Phòng Quản lý xuất nhập khẩu văn hóa phẩm - Văn phòng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cấp phép. Trường hợp cần xin ý kiến của các Bộ, ngành có liên quan, thời hạn cấp phép có thể kéo dài không quá 10 ngày làm việc.

Cá nhân, tổ chức nhận giấy phép tại Phòng Quản lý xuất nhập khẩu văn hóa phẩm hoặc qua đường bưu điện.

Trường hợp không cấp giấy phép phải có văn bản nêu rõ lý do.

Cách thức thực hiện:

Nộp trực tuyến qua môi trường mạng và gửi 01 bộ hồ sơ qua đường Bưu điện đến Phòng Quản lý xuất nhập khẩu văn hóa phẩm - Văn phòng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. 

Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ:

(1) Đơn đề nghị cấp giấy phép nhập khẩu văn hóa phẩm (mẫu đơn ký hiệu BM.NK ban hành kèo theo Thông tư số 07/2012/TT-BVHTTDL ngày 16/7/2012).

(2) Giấy chứng nhận bản quyền tác giả, bản dịch tóm tắt nội dung phim; giấy ủy quyền; chứng nhận hoặc cam kết sở hữu hợp pháp đối với di vật, cổ vật, cụ thể:

+ Cá nhân, tổ chức nhập khẩu phim để phổ biến theo quy định của pháp luật phải cung cấp giấy chứng nhận bản quyền tác giả; hợp đồng; bản dịch tóm tắt nội dung phim.

+ Cá nhân, tổ chức nhập khẩu di vật, cổ vật phải cung cấp giấy chứng nhận hoặc cam kết sở hữu hợp pháp đối với di vật, cổ vật.

+ Cá nhân, tổ chức làm dịch vụ giao nhận vận chuyển văn hóa phẩm nhập khẩu cho khách hàng phải cung cấp giấy ủy quyền.

(3) Bản sao vận đơn hoặc giấy báo nhận hàng (nếu có)

- Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)

Thời hạn giải quyết:

02 ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Trường hợp phải xin ý kiến các Bộ, ngành khác thời hạn tối đa là 10 ngày làm việc.

Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Quản lý xuất nhập văn hóa phẩm - Văn phòng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:

Cá nhân, tổ chức.

Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:

Giấy phép nhập khẩu văn hóa phẩm.

Phí, lệ phí:

Không.

Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

Không.

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

Đơn đề nghị cấp phép nhập khẩu văn hóa phẩm (Mẫu đơn ký hiệu BM.NK ban hành theo Thông tư số 07/2012-TT-BVHTTDL ngày 16/7/2012).

Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Nghị định số 32/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 04 năm 2012 của Chính phủ về quản lý xuất khẩu, nhập khẩu văn hóa phẩm không nhằm mục đích kinh doanh. Có hiệu lực từ ngày 01/6/2012.

- Thông tư số 07/2012/TT-BVHTTDL ngày 16 tháng 7 năm 2012 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc hướng dẫn Nghị định số 32/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 04 năm 2012 của Chính phủ về quản lý xuất khẩu, nhập khẩu văn hóa phẩm không nhằm mục đích kinh doanh. Có hiệu lực từ ngày 01/9/2012.

 

Tên tài liệuBiểu mẫu
Đơn đề nghị cấp giấy phép nhập khẩu văn hóa phẩm Don_de_nghi.doc
Giấy chứng nhận bản quyền tác giả, bản dịch tóm tắt nội dung phim; giấy ủy quyền; chứng nhận hoặc cam kết sở hữu hợp pháp đối với di vật, cổ vật, cụ thể: + Cá nhân, tổ chức nhập khẩu phim để phổ biến theo quy định của pháp luật phải cung cấp giấy chứng nhận bản quyền tác giả; hợp đồng; bản dịch tóm tắt nội dung phim. + Cá nhân, tổ chức nhập khẩu di vật, cổ vật phải cung cấp giấy chứng nhận hoặc cam kết sở hữu hợp pháp đối với di vật, cổ vật. + Cá nhân, tổ chức làm dịch vụ giao nhận vận chuyển văn hóa phẩm nhập khẩu cho khách hàng phải cung cấp giấy ủy quyền.
Bản sao vận đơn hoặc giấy báo nhận hàng (nếu có)