Giám định văn hóa phẩm xuất khẩu không nhằm mục đích kinh doanh của cá nhân, tổ chức ở Trung ương

Tên thủ tục:

Giám định văn hóa phẩm xuất khẩu không nhằm mục đích kinh doanh của cá nhân, tổ chức ở Trung ương

Lĩnh vực:

Văn hóa

Cơ quan thực hiện:

Phòng Quản lý xuất nhập văn hóa phẩm - Văn phòng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Địa chỉ: số 51 Ngô Quyền, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội. Điện thoại: 024.39434510

Trình tự thực hiện:

- Cá nhân, tổ chức ở trung ương có văn hóa phẩm là các loại phim của các cơ quan, tổ chức hoặc phim hợp tác cung cấp dịch vụ làm phim cho nước ngoài chưa được công bố, phổ biến; di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia nộp hồ sơ đề nghị giám định văn hóa phẩm tới Phòng Quản lý xuất nhập khẩu văn hóa phẩm - Văn phòng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

- Phòng Quản lý xuất nhập khẩu văn hóa phẩm - Văn phòng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức giám định văn hóa phẩm trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Trong trường hợp đặc biệt, thời gian giám định tối đa không quá 15 ngày làm việc. Biên bản giám định là căn cứ để cơ quan Hải quan giải quyết thủ tục xuất khẩu.

Cách thức thực hiện:

Nộp hồ sơ trực tuyến qua mạng tại Cổng Dịch vụ công trực tuyến của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch hoặc nộp trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện đến Phòng Quản lý xuất nhập khẩu văn hóa phẩm - Văn phòng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ:

1) Đơn đề nghị giám định văn hóa phẩm xuất khẩu (mẫu BM.GĐ ban hành kèm theo Thông tư số 07/2012/TT-BVHTTDL ngày 16 tháng 7 năm 2012).

(2) Văn hóa phẩm đề nghị giám định.

(3) Bản sao quyết định cho phép hợp tác làm phim với nước ngoài của cơ quan có thẩm quyền; bản sao quyết định cho phép xuất khẩu di vật, cổ vật (bao gồm cả di vật, cổ vật tái xuất khẩu) của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

(4) Tài liệu có liên quan chứng minh nguồn gốc, xuất xứ hợp pháp của di vật, cổ vật.

- Số lượng bộ hồ sơ: 01 bộ.

Thời hạn giải quyết:

Không quá 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Trong trường hợp đặc biệt, thời gian giám định tối đa không quá 15 ngày làm việc.

Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Quản lý xuất nhập văn hóa

Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:

Cá nhân, tổ chức.

Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:

Biên bản giám định và niêm phong văn hóa phẩm xuất khẩu.

Phí, lệ phí:

Không.

Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

Không.

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

Đơn đề nghị giám định văn hóa phẩm xuất khẩu (Mẫu đơn ký hiệu MB.GĐ ban hành kèm theo Thông tư số 07/2012/TT-BVHTTDL ngày 17 tháng 6 năm 2012).

Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Nghị định số 32/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 04 năm 2012 của Chính phủ về quản lý xuất khẩu, nhập khẩu văn hóa phẩm không nhằm mục đích kinh doanh. Có hiệu lực từ ngày 01/6/2012.

- Thông tư số 07/2012/TT-BVHTTDL ngày 16 tháng 7 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc hướng dẫn Nghị định số 32/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 04 năm 2012 của Chính phủ về quản lý xuất khẩu, nhập khẩu văn hóa phẩm không nhằm mục đích kinh doanh. Có hiệu lực từ ngày 01/9/2012.

- Thông tư số 04/2016/TT-BVHTTDL ngày 29 tháng 6 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 15/2012/TT-BVHTTDL; Thông tư số 07/2012/TT-BVHTTDL; Thông tư số 88/2008/TT-BVHTTDL và Thông tư số 05/2013/TT-BVHTTDL. Có hiệu lực từ ngày 15/8/2016.

 

 

 

Tên tài liệuBiểu mẫu
Đơn đề nghị giám định văn hóa phẩm xuất khẩu (mẫu BM.GĐ ban hành kèm theo Thông tư số 07/2012/TT-BVHTTDL ngày 16/7/2012).
Văn hóa phẩm đề nghị giám định.
Bản gốc hoặc bản sao có công chứng quyết định cho phép hợp tác làm phim với nước ngoài của cơ quan có thẩm quyền; bản gốc hoặc bản sao có công chứng quyết định cho phép xuất khẩu di vật, cổ vật (bao gồm cả di vật, cổ vật tái xuất khẩu) của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
Tài liệu có liên quan chứng minh nguồn gốc, xuất xứ hợp pháp của di vật, cổ vật.