Thủ tục thỏa thuận cấp giấy phép xây dựng tượng đài, tranh hoành tráng

 

Tên thủ tục hành chính

Thủ tục thỏa thuận cấp giấy phép xây dựng tượng đài, tranh hoành tráng

Lĩnh vực

Mỹ thuật

Cơ quan thực hiện

Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm.

Trình tự thực hiện

- Ủy ban nhân dân cấp tỉnh cấp phép xây dựng tượng đài, tranh hoành tráng trong các trường hợp dưới đây gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện 02 bộ hồ sơ xin ý kiến thỏa thuận đến Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch:

+ Công trình tượng đài, tranh hoành tráng cấp quốc gia;

+ Công trình tượng đài, tranh hoành tráng về Chủ tịch Hồ Chí Minh;

+ Công trình tượng đài, tranh hoành tráng xây dựng trong khu di tích lịch sử văn hóa, danh lam thắng cảnh đã được Nhà nước xếp hạng.

- Trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có văn bản trả lời.

Cách thức thực hiện

Gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Thành phần, số lượng hồ sơ

- Thành phần hồ sơ:

  (1) Văn bản đề nghị;

  (2) Tóm tắt Đề án.

- Số lượng hồ sơ: 02 (bộ).

Thời hạn giải quyết

20 ngày, kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ.

Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính

Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

Kết quả thực hiện thủ tục hành chính

Văn bản trả lời.

Phí, lệ phí

Không.

Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính(Nếu có)

Không.

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có và đề nghị đính kèm)

Không.

Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính

Nghị định số 113/2013/NĐ-CP ngày 02 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ về hoạt động mỹ thuật.

Tên tài liệuBiểu mẫu
Văn bản đề nghị
Tóm tắt Đề án.