Tiếp nhận thông báo đưa tác phẩm nhiếp ảnh từ Việt Nam ra nước ngoài dự thi, liên hoan với danh nghĩa đại diện cho quốc gia Việt Nam

 

Tên thủ tục hành chính

Tiếp nhận thông báo đưa tác phẩm nhiếp ảnh từ Việt Nam ra nước ngoài dự thi, liên hoan với danh nghĩa đại diện cho quốc gia Việt Nam

Lĩnh vực

Nhiếp ảnh

Cơ quan thực hiện

Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm.  Địa chỉ: số 38, Cao Bá Quát, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội. Điện thoại: 043.7347524; Fax: 043.7347459

Trình tự thực hiện

- Tổ chức (bộ, ban, ngành, đoàn thể trung ương) đưa tác phẩm nhiếp ảnh từ Việt Nam ra nước ngoài dự thi, liên hoan với danh nghĩa đại diện cho quốc gia Việt Nam gửi trực tuyến 01 văn bản thông báo đến Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm).

- Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được văn bản thông báo, nếu Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch không có văn bản trả lời, tổ chức gửi văn bản thông báo được triển khai thực hiện. Trường hợp có văn bản trả lời không đồng ý thì phải nêu rõ lý do.

- Trường hợp có thay đổi nội dung ghi trong văn bản thông báo đã gửi thì tổ chức đưa tác phẩm nhiếp ảnh từ Việt Nam ra nước ngoài dự thi, liên hoan với danh nghĩa đại diện cho quốc gia Việt Nam phải gửi văn bản thông báo lại.

Cách thức thực hiện

Nộp trực tuyến qua mạng (Cổng dịch vụ công trực tuyến của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch)

Thành phần, số lượng hồ sơ

a) Văn bản thông báo nêu rõ thông tin của tổ chức, cá nhân tổ chức thi, liên hoan tác phẩm nhiếp ảnh, tên gọi, chủ đề, nội dung, thời gian, địa điểm của cuộc thi, liên hoan tác phẩm nhiếp ảnh;

b) Danh sách tác phẩm bằng tiếng Việt (ghi rõ số thứ tự tác phẩm, tên tác phẩm, tên tác giả);

c) Ảnh sẽ dự thi, liên hoan có chú thích; ảnh in trên giấy kích thước nhỏ nhất 13x18cm hoặc ghi vào đĩa CD;

d) Thư mời, thể lệ của cuộc thi, liên hoan đã được dịch ra tiếng Việt.

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

Thời hạn giải quyết

07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ.

Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm.

Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính

Tổ chức.

Kết quả thực hiện thủ tục hành chính

Không trả lời (nếu đồng ý), có văn bản trả lời (nếu không đồng ý)

Phí, lệ phí

Không.

Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính(Nếu có)

Không.

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có và đề nghị đính kèm)

Không.

Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính

Nghị định số 72/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ về hoạt động nhiếp ảnh. Có hiệu lực từ ngày 15/8/2016.

 

Tên tài liệuBiểu mẫu
Văn bản thông báo nêu rõ thông tin của tổ chức, cá nhân tổ chức thi, liên hoan tác phẩm nhiếp ảnh, tên gọi, chủ đề, nội dung, thời gian, địa điểm của cuộc thi, liên hoan tác phẩm nhiếp ảnh.
Danh sách tác phẩm bằng tiếng Việt (ghi rõ số thứ tự tác phẩm, tên tác phẩm, tên tác giả).
Ảnh sẽ dự thi, liên hoan có chú thích; ảnh in trên giấy kích thước nhỏ nhất 13x18cm hoặc ghi vào đĩa CD.
Thư mời, thể lệ của cuộc thi, liên hoan đã được dịch ra tiếng Việt.