Bước 1: Nhập thông tin liên hệ
Bước 2: Nhập nội dung hồ sơ
THÔNG TIN YÊU CẦU ĐĂNG KÝ DỊCH VỤ CÔNG:
HỒ SƠ KÈM THEO
TT Tên văn bản Đính kèm file
1 Quyết định của Tòa án về việc mở thủ tục phá sản;
Chọn file... Thay đổi ×
2 Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế đã được cấp;
Chọn file... Thay đổi ×
3
Chọn file... Thay đổi ×