STT Tên thủ tục Mức độ dịch vụ công Chức năng
1 Cấp phép cho người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức, cá nhân nước ngoài tiến hành nghiên cứu, sưu tầm di sản văn hóa phi vật thể từ hai tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương trở lên 3 Chi tiết Đăng ký
2 Cấp giấy phép thăm dò, khai quật khảo cổ 4 Chi tiết Đăng ký
3 Cấp giấy phép mang di vật, cổ vật không thuộc sở hữu nhà nước, sở hữu của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội ra nước ngoài 3 Chi tiết Đang triển khai
4 Công nhận bảo vật quốc gia đối với bảo tàng quốc gia 3 Chi tiết Đang triển khai
5 Công nhận bảo vật quốc gia đối với bảo tàng chuyên ngành thuộc Bộ, ngành, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị-xã hội ở trung ương 3 Chi tiết Đang triển khai
6 Công nhận bảo vật quốc gia đối với bảo tàng chuyên ngành thuộc các đơn vị trực thuộc Bộ, ngành, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị-xã hội ở trung ương 3 Chi tiết Đang triển khai
7 Đưa bảo vật quốc gia ra nước ngoài phục vụ hoạt động đối ngoại cấp nhà nước 3 Chi tiết Đang triển khai
8 Đưa bảo vật quốc gia thuộc bảo tàng quốc gia ra nước ngoài theo chương trình hợp tác quốc tế để giới thiệu, quảng bá lịch sử, văn hóa, đất nước và con người Việt Nam 3 Chi tiết Đang triển khai
9 Đưa bảo vật quốc gia thuộc bảo tàng chuyên ngành ra nước ngoài theo chương trình hợp tác quốc tế để giới thiệu, quảng bá lịch sử, văn hóa, đất nước và con người Việt Nam 3 Chi tiết Đang triển khai
10 Đưa bảo vật quốc gia thuộc bảo tàng cấp tỉnh, bảo tàng ngoài công lập và tổ chức, cá nhân là chủ sở hữu bảo vật quốc gia ra nước ngoài theo chương trình hợp tác quốc tế để giới thiệu, quảng bá lịch sử, văn hóa, đất nước và con người Việt Nam 3 Chi tiết Đang triển khai
11 Đưa bảo vật quốc đang được bảo vệ và phát huy giá trị tại di tích do Bô, ngành, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội ở Trung ương quản lý ra nước ngoài theo kế hoạch hợp tác quốc tế về nghiên cứu hoặc bảo quản 3 Chi tiết Đang triển khai
12 Đưa bảo vật quốc đang được bảo vệ và phát huy giá trị tại di tích do tổ chức, cá nhân là chủ sở hữu hoặc được giao quản lý ra nước ngoài theo kế hoạch hợp tác quốc tế về nghiên cứu hoặc bảo quản 3 Chi tiết Đang triển khai
STT Tên thủ tục Mức độ dịch vụ công Chức năng
1 Cấp phép phổ biến tác phẩm sáng tác trước năm 1975 hoặc tác phẩm của người Việt Nam đang sinh sống và định cư ở nước ngoài 3 Chi tiết Đăng ký
2 Cấp giấy phép tổ chức biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang cho các tổ chức thuộc Trung ương 3 Chi tiết Đăng ký
3 Cấp giấy phép phê duyệt nội dung bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc, sân khấu cho các tổ chức thuộc cơ quan Trung ương 3 Chi tiết Đăng ký
4 Cấp giấy phép cho tổ chức, cá nhân Việt Nam thuộc cơ quan Trung ương ra nước ngoài biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang 4 Chi tiết Đăng ký
5 Cấp giấy phép cho tổ chức mời tổ chức, cá nhân nước ngoài vào Việt Nam biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang 4 Chi tiết Đăng ký
6 Cấp giấy phép đưa thí sinh đi tham dự cuộc thi người đẹp, người mẫu quốc tế 4 Chi tiết Đăng ký
7 Cấp giấy phép cho đối tượng mời cá nhân là người Việt Nam định cư ở nước ngoài vào Việt Nam biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang 4 Chi tiết Đăng ký
8 Cấp giấy phép tổ chức thi người đẹp quy mô toàn quốc (cuộc thi Hoa hậu toàn quốc) 4 Chi tiết Đăng ký
9 Cấp giấy phép tổ chức thi người đẹp quốc tế, người mẫuquốc tế tổ chức tại Việt Nam 4 Chi tiết Đăng ký
10 Cấp giấy phép tổ chức thi người đẹp quy mô vùng, ngành,đoàn thể Trung ương và người mẫu quy mô toàn quốc 4 Chi tiết Đăng ký
STT Tên thủ tục Mức độ dịch vụ công Chức năng
1 Thủ tục cấp đổi giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế 3 Chi tiết Đăng ký
2 Thủ tục thành lập văn phòng đại diện tại Việt Nam của cơ quan du lịch nước ngoài, tổ chức du lịch quốc tế và khu vực 3 Chi tiết Đăng ký
3 Thủ tục thu hồi giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế trong trường hợp doanh nghiệp phá sản 3 Chi tiết Đăng ký
4 Thủ tục cấp lại giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế 3 Chi tiết Đăng ký
5 Thủ tục công nhận hạng cơ sở lưu trú du lịch: hạng 4 sao, 5 sao đối với khách sạn, biệt thự du lịch, căn hộ du lịch, tàu thủy lưu trú du lịch 3 Chi tiết Đăng ký
6 Thủ tục sửa đổi, bổ sung giấy phép thành lập chi nhánh của doanh nghiệp du lịch nước ngoài tại Việt Nam 3 Chi tiết Đăng ký
7 Thủ tục cấp lại giấy phép thành lập chi nhánh của doanh nghiệp du lịch nước ngoài tại Việt Nam trong trường hợp giấy phép thành lập chi nhánh bị mất, bị rách nát hoặc bị tiêu huỷ 3 Chi tiết Đăng ký
8 Thủ tục thu hồi giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế trong trường hợp doanh nghiệp giải thể 3 Chi tiết Đăng ký
STT Tên thủ tục Mức độ dịch vụ công Chức năng
1 Thủ tục cấp giấy phép cho tổ chức trong nước hợp tác, liên doanh sản xuất phim, cung cấp dịch vụ sản xuất phim với tổ chức, cá nhân nước ngoài 3 Chi tiết Đăng ký
2 Thủ tục tổ chức chiếu, giới thiệu phim nước ngoài tại Việt Nam 3 Chi tiết Đăng ký
3 Thủ tục tổ chức những ngày phim Việt Nam ở nước ngoài 3 Chi tiết Đăng ký
4 Thủ tục cấp giấy phép đủ điều kiện kinh doanh sản xuất phim 3 Chi tiết Đăng ký
5 Thủ tục cho phép tổ chức liên hoan phim chuyên ngành, chuyên đề 3 Chi tiết Đăng ký
6 Thủ tục cấp giấy phép phổ biến phim 3 Chi tiết Đăng ký
7 Thủ tục Cấp giấy phép phổ biến phim có sử dụng hiệu ứng đặc biệt tác động đến người xem phim (do các cơ sở điện ảnh thuộc Trung ương sản xuất hoặc nhập khẩu) 3 Chi tiết Đăng ký
8 Phê duyệt nội dung tác phẩm điện ảnh nhập khẩu 3 Chi tiết Đang triển khai
9 Thủ tục cấp giấy phép thành lập văn phòng đại diện của cơ sở điện ảnh nước ngoài tại Việt Nam 3 Chi tiết Đang triển khai
10 Thủ tục cho phép thành lập văn phòng đại diện của cơ sở điện ảnh Việt Nam tại nước ngoài 3 Chi tiết Đang triển khai
STT Tên thủ tục Mức độ dịch vụ công Chức năng
1 Cấp giấy phép triển lãm mỹ thuật (thẩm quyền của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) 3 Chi tiết Đăng ký
2 Cấp giấy phép đưa tác phẩm nhiếp ảnh từ Việt Nam ra nước ngoài triển lãm (thẩm quyền của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) 3 Chi tiết Đăng ký
3 Tiếp nhận thông báo đưa tác phẩm nhiếp ảnh từ Việt Nam ra nước ngoài dự thi, liên hoan với danh nghĩa đại diện cho quốc gia Việt Nam 4 Chi tiết Đăng ký
4 Cấp giấy phép triển lãm tác phẩm nhiếp ảnh tại Việt Nam 4 Chi tiết Đăng ký
5 Tiếp nhận thông báo tổ chức thi sáng tác tác phẩm mỹ thuật 4 Chi tiết Đăng ký
6 Phê duyệt nội dung tác phẩm tạo hình, mỹ thuật ứng dụng, tác phẩm nhiếp ảnh nhập khẩu 3 Chi tiết Đang triển khai
7 Thủ tục thỏa thuận cấp giấy phép xây dựng tượng đài, tranh hoành tráng 3 Chi tiết Đang triển khai
8 Thủ tục cấp giấy phép tổ chức trại sáng tác điêu khắc 3 Chi tiết Đang triển khai
STT Tên thủ tục Mức độ dịch vụ công Chức năng
1 Thẩm định sản phẩm quảng cáo theo yêu cầu của tổ chức, cá nhân 3 Chi tiết Đăng ký
2 Thủ tục tiếp nhận thông báo của chủ trang thông tin điện tử của tổ chức, cá nhân nước ngoài kinh doanh dịch vụ quảng cáo xuyên biên giới tại Việt Nam 4 Chi tiết Đăng ký
STT Tên thủ tục Mức độ dịch vụ công Chức năng
1 Cấp thẻ giám định viên quyền tác giả, quyền liên quan 3 Chi tiết Đăng ký
2 Cấp lại thẻ giám định viên quyền tác giả, quyền liên quan 3 Chi tiết Đăng ký
3 Cấp bản kết quả đạt yêu cầu kiểm tra nghiệp vụ giám định quyền tác giả, quyền liên quan 3 Chi tiết Đăng ký
4 Cấp giấy chứng nhận tổ chức hoạt động giám định quyền tác giả, quyền liên quan 3 Chi tiết Đăng ký
5 Cấp lại giấy chứng nhận tổ chức hoạt động giám định quyền tác giả, quyền liên quan 3 Chi tiết Đăng ký
6 Cấp giấy chứng nhận đăng ký‎ quyền tác giả cho cá nhân, tổ chức Việt Nam 3 Chi tiết Đang triển khai
7 Cấp giấy chứng nhận đăng ký quyền liên quan cho cá nhân, tổ chức Việt Nam 3 Chi tiết Đang triển khai
8 Cấp lại, đổi giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả 3 Chi tiết Đang triển khai
9 Cấp lại, đổi giấy chứng nhận đăng ký quyền liên quan 3 Chi tiết Đang triển khai
10 Cấp giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả cho cá nhân, pháp nhân nước ngoài 3 Chi tiết Đang triển khai
11 Cấp giấy chứng nhận đăng ký quyền liên quan cho cá nhân, pháp nhân nước ngoài 3 Chi tiết Đang triển khai
STT Tên thủ tục Mức độ dịch vụ công Chức năng
1 Thủ tục đăng cai tổ chức giải thi đấu vô địch quốc gia, giải trẻ quốc gia hàng năm từng môn thể thao 3 Chi tiết Đăng ký
2 Thủ tục công nhận Ban vận động thành lập hội thể thao quốc gia 3 Chi tiết Đăng ký
3 Thủ tục trang bị vũ khí thể thao 3 Chi tiết Đang triển khai
STT Tên thủ tục Mức độ dịch vụ công Chức năng
1 Cấp phép nhập khẩu văn hóa phẩm không nhằm mục đích kinh doanh thuộc thẩm quyền của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 3 Chi tiết Đang triển khai
2 Giám định văn hóa phẩm xuất khẩu không nhằm mục đích kinh doanh của cá nhân, tổ chức ở Trung ương 3 Chi tiết Đang triển khai
3 Thủ tục cấp phép nhập khẩu văn hóa phẩm có nội dung là phim không nhằm mục đích kinh doanh thuộc thẩm quyền của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 3 Chi tiết Đang triển khai
4 Thủ tục cấp phép nhập khẩu văn hóa phẩm là các bản ghi âm, ghi hình về nghệ thuật biểu diễn không nhằm mục đích kinh doanh thuộc thẩm quyền của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 3 Chi tiết Đang triển khai
5 Thủ tục cấp phép nhập khẩu văn hóa phẩm là tác phẩm tạo hình, mỹ thuật ứng dụng, tác phẩm nhiếp ảnh không nhằm mục đích kinh doanh thuộc thẩm quyền của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 3 Chi tiết Đang triển khai
6 Thủ tục cấp phép nhập khẩu văn hóa phẩm là di vật, cổ vật không nhằm mục đích kinh doanh thuộc thẩm quyền của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 3 Chi tiết Đang triển khai
STT Tên thủ tục Mức độ dịch vụ công Chức năng
1 Xác nhận danh mục sản phẩm nghe nhìn có nội dung vui chơi giải trí nhập khẩu 3 Chi tiết Đang triển khai
2 Xác nhận đủ điều kiện nhập khẩu máy trò chơi điện tử có cài đặt chương trình trả thưởng dành cho người nước ngoài và thiết bị chuyên dùng cho trò chơi ở sòng bạc 3 Chi tiết Đang triển khai