Hướng dẫn sử dụng dịch vụ công trực tuyến

Bước 1:
Công dân chọn lĩnh vực dịch vụ công để thực hiện trực tuyến qua mạng.
Bước 2:
Đăng ký thông tin với hệ thống gồm: Họ và tên, ngày sinh, số chứng minh nhân dân/hộ chiếu ...
Bước 3:
Công dân điền toàn bộ thông tin cần thiết trên biểu mẫu hồ sơ điện tử và đính kèm các tệp bản quét/bản mềm đối với những văn bản, tài liệu đi kèm của hồ sơ rồi nhấn nút Gửi thông tin yêu cầu.
Bước 4:

Thông tin về quá trình giải quyết hồ sơ sẽ được cập nhật trực tiếp trên trang dịch vụ công để Công dân biết. Khi hồ sơ hợp lệ và đầy đủ điều kiện giải quyết, Công dân sẽ nhận được thông báo về thời gian giải quyết hồ sơ.

Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ hoặc có yêu cầu khác, Công dân sẽ được hướng dẫn chi tiết để bổ sung hoàn chỉnh hồ sơ thông qua email. Trường hợp được yêu cầu bổ sung hồ sơ, công dân truy cập Tra cứu hồ sơ và sử dụng mã phiếu biên nhận được gửi qua đường email để biết trạng thái hồ sơ của mình. Sau đó sử dụng nút Bổ sung hồ sơ để bổ sung các giấy tờ còn thiếu.

Đối với dịch vụ công mức độ 3: Công dân nhận kết quả và nhận lệ phí tại cơ quan thực hiện thủ tục hành chính hoặc yêu cầu gửi kết quả qua đường bưu điện