You are using an unlicensed and unsupported version of Evoq Content. Please contact customersuccess@dnnsoftware.com for information on how to obtain a valid license.
Giới thiệu về Cổng Dịch vụ công Bộ VHTTDL

Với quan điểm công khai, minh bạch, lấy công dân, doanh nghiệp, tổ chức, đơn vị sự nghiệp làm trung tâm phục vụ, Cổng Dịch vụ công Bộ VHTTDL kết nối, cung cấp thông tin về thủ tục hành chính và dịch vụ công trực tuyến; hỗ trợ thực hiện, giám sát, đánh giá việc giải quyết thủ tục hành chính, dịch vụ công trực tuyến và tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của công dân, doanh nghiệp, tổ chức, đơn vị sự nghiệp trên địa bàn.

Công dân, doanh nghiệp, tổ chức, đơn vị sự nghiệp dễ dàng truy cập Cổng Dịch vụ công Bộ Văn Hóa, Thể thao, Du lịch tại địa chỉ duy nhất dichvucong.bvhttdl.gov.vn theo nhu cầu người dùng từ máy tính, máy tính bảng hoặc điện thoại di động được kết nối internet để hưởng nhiều lợi ích từ Cổng Dịch vụ công Bộ Văn Hóa, Thể thao, Du lịch, như:

Đăng ký và được cấp ngay một tài khoản của Cổng Dịch vụ công để đăng nhập;

Tra cứu thông tin, Dịch vụ công các Cục/Tổng cục, lĩnh vực về thủ tục hành chính; Gửi phản ánh kiến nghị liên quan đến việc giải quyết thủ tục hành chính, Dịch vụ công;

Theo dõi toàn bộ quá trình giải quyết thủ tục hành chính và xử lý phản ánh kiến nghị của mình bằng cách cung cấp mã hồ sơ;

Đăng nhập bằng tài khoản Cổng dịch vụ công Quốc gia để đăng nhập; không phải cập nhật các trường thông tin, tài liệu đã được lưu trữ trong tài khoản Cổng Dịch vụ công Quốc gia;

Được hỗ trợ truy vấn thông tin của cá nhân, tổ chức lưu trữ tại các Cơ sở dữ liệu, Hệ thống thông tin đã tích hợp với Cổng Dịch vụ công Quốc gia, ...;

Sử dụng tài khoản của các ngân hàng, trung gian thanh toán để thanh toán trực tuyến phí, lệ phí thực hiện thủ tục hành chính; Dịch vụ công;

Đánh giá sự hài lòng trong giải quyết thủ tục hành chính;
Câu hỏi tham vấn, khảo sát

Lượt truy cập:
Trực tuyến:
CỤC ĐIỆN ẢNH
Điện thoại: 024 38 452 402
CỤC DI SẢN VĂN HÓA
Điện thoại: 024 39 447 540
CỤC NGHỆ THUẬT BIỂU DIỄN
Điện thoại: 024 38 545 348
CỤC BẢN QUYỀN TÁC GIẢ
Điện thoại: (024)-3.823.6908
CỤC VĂN HÓA CƠ SỞ
Điện thoại: (024)-3.8251677
CỤC MỸ THUẬT, NHIẾP ẢNH VÀ TRIỂN LÃM
Điện thoại: 024 37 347 524
CỤC THỂ DỤC THỂ THAO
Điện thoại: (024)-3.37332058
TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
Điện thoại: 0243.9745845 (máy lẻ 315)
CỤC HỢP TÁC QUỐC TẾ
Điện thoại: 024 39 434 217
CỤC DU LỊCH QUỐC GIA VIỆT NAM
Điện thoại: 024 39 423 760 (máy lẻ 102)
VỤ THƯ VIỆN
Điện thoại: (024) 3.943.8231 - 3.9439233 Máy lẻ 266