You are using an unlicensed and unsupported version of Evoq Content. Please contact customersuccess@dnnsoftware.com for information on how to obtain a valid license.
TRA CỨU THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Danh sách thủ tục hành chính
STTThủ tụcLĩnh vựcĐơn vịMức độ 
Data pager
Data pager
Trang đầuTrang trước
Trang kế tiếpTrang cuối
Số dòng hiển thị
PageSizeComboBox
select
Tổng số dòng: 81 / 9 trang
1 Thủ tục cấp lại giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả Bản quyền tác giả Cục Bản quyền tác giả Toàn trình Nộp hồ sơ
2 Thủ tục cấp Giấy chứng nhận thành lập và hoạt động của chi nhánh cơ sở văn hóa nước ngoài tại Việt Nam Hợp tác quốc tế Cục Hợp tác quốc tế Một phần Nộp hồ sơ
3 Thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký‎ quyền tác giả Bản quyền tác giả Cục Bản quyền tác giả Toàn trình Nộp hồ sơ
4 Thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký‎ quyền liên quan Bản quyền tác giả Cục Bản quyền tác giả Toàn trình Nộp hồ sơ
5 Thủ tục cấp đổi giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả Bản quyền tác giả Cục Bản quyền tác giả Toàn trình Nộp hồ sơ
6 Thủ tục cấp lại giấy chứng nhận đăng ký quyền liên quan Bản quyền tác giả Cục Bản quyền tác giả Toàn trình Nộp hồ sơ
7 Thủ tục cấp đổi giấy chứng nhận đăng ký quyền liên quan Bản quyền tác giả Cục Bản quyền tác giả Toàn trình Nộp hồ sơ
8 Thủ tục hủy bỏ hiệu lực Giấy chứng nhận đăng ký‎ quyền tác giả, Giấy chứng nhận đăng ký quyền liên quan Bản quyền tác giả Cục Bản quyền tác giả Toàn trình Nộp hồ sơ
9 Thủ tục cấp thẻ giám định viên quyền tác giả, quyền liên quan Bản quyền tác giả Cục Bản quyền tác giả Toàn trình                                                                                                                                                                                               Nộp hồ sơ
10 Thủ tục cấp lại thẻ giám định viên quyền tác giả, quyền liên quan Bản quyền tác giả Cục Bản quyền tác giả Toàn trình                                                                                                                                                                                               Nộp hồ sơ
Lượt truy cập:
Trực tuyến:
CỤC ĐIỆN ẢNH
Điện thoại: 024 38 452 402
CỤC DI SẢN VĂN HÓA
Điện thoại: 024 39 447 540
CỤC NGHỆ THUẬT BIỂU DIỄN
Điện thoại: 024 38 545 348
CỤC BẢN QUYỀN TÁC GIẢ
Điện thoại: (024)-3.823.6908
CỤC VĂN HÓA CƠ SỞ
Điện thoại: (024)-3.8251677
CỤC MỸ THUẬT, NHIẾP ẢNH VÀ TRIỂN LÃM
Điện thoại: 024 37 347 524
CỤC THỂ DỤC THỂ THAO
Điện thoại: (024)-3.37332058
TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
Điện thoại: 0243.9745845 (máy lẻ 315)
CỤC HỢP TÁC QUỐC TẾ
Điện thoại: 024 39 434 217
CỤC DU LỊCH QUỐC GIA VIỆT NAM
Điện thoại: 024 39 423 760 (máy lẻ 102)
VỤ THƯ VIỆN
Điện thoại: (024) 3.943.8231 - 3.9439233 Máy lẻ 266