You are using an unlicensed and unsupported version of Evoq Content. Please contact customersuccess@dnnsoftware.com for information on how to obtain a valid license.
Bản quyền tác giả
STTThủ tục hành chínhMức độSố ngày giải quyết 
1 Thủ tục cấp lại giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả Toàn trình 43 Nộp hồ sơ
2 Thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký‎ quyền tác giả Toàn trình 51 Nộp hồ sơ
3 Thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký‎ quyền liên quan Toàn trình 51 Nộp hồ sơ
4 Thủ tục cấp đổi giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả Toàn trình 48 Nộp hồ sơ
5 Thủ tục cấp lại giấy chứng nhận đăng ký quyền liên quan Toàn trình 43 Nộp hồ sơ
6 Thủ tục cấp đổi giấy chứng nhận đăng ký quyền liên quan Toàn trình 48 Nộp hồ sơ
7 Thủ tục hủy bỏ hiệu lực Giấy chứng nhận đăng ký‎ quyền tác giả, Giấy chứng nhận đăng ký quyền liên quan Toàn trình 51 Nộp hồ sơ
8 Thủ tục cấp thẻ giám định viên quyền tác giả, quyền liên quan Toàn trình 20 Nộp hồ sơ
9 Thủ tục cấp lại thẻ giám định viên quyền tác giả, quyền liên quan Toàn trình 20 Nộp hồ sơ
10 Thủ tục cấp bản kết quả đạt yêu cầu kiểm tra nghiệp vụ giám định Toàn trình 20 Nộp hồ sơ
11 Thủ tục cấp giấy chứng nhận tổ chức giám định quyền tác giả, quyền liên quan Toàn trình 20 Nộp hồ sơ
12 Thủ tục cấp lại giấy chứng nhận tổ chức giám định quyền tác giả, quyền liên quan Toàn trình 20 Nộp hồ sơ
13 Thủ tục ghi nhận tổ chức tư vấn, dịch vụ quyền tác giả, quyền liên quan Một Phần 30 Nộp hồ sơ
14 Thủ tục xóa tên tổ chức tư vấn, dịch vụ quyền tác giả, quyền liên quan Một Phần 30 Nộp hồ sơ
15 Thủ tục chấp thuận sử dụng tác phẩm, cuộc biểu diễn, bản ghi âm, ghi hình, chương trình phát sóng mà Nhà nước là đại diện chủ sở hữu quyền tác giả, chủ sở hữu quyền liên quan Một Phần 30 Nộp hồ sơ
16 Thủ tục chấp thuận việc sử dụng tác phẩm, cuộc biểu diễn, bản ghi âm, ghi hình, chương trình phát sóng mà Nhà nước là đại diện quản lý quyền tác giả, quyền liên quan Một Phần 14 Nộp hồ sơ
17 Thủ tục chấp thuận cho tổ chức phi lợi nhuận có hoạt động hoặc chức năng, nhiệm vụ cung cấp dịch vụ cho người khuyết tật trong các lĩnh vực giáo dục, đào tạo, đọc thích nghi và tiếp cận thông tin thực hiện quyền sao chép, phân phối, biểu diễn, truyền đạt tác phẩm dưới định dạng bản sao dễ tiếp cận của tác phẩm Một Phần 30 Nộp hồ sơ
18 Thủ tục chấp thuận việc khai thác, sử dụng quyền dịch các tác phẩm từ tiếng nước ngoài sang tiếng Việt để giảng dạy, nghiên cứu không nhằm mục đích thương mại Một Phần 30 Nộp hồ sơ
19 Thủ tục chấp thuận việc khai thác, sử dụng quyền sao chép để giảng dạy, nghiên cứu không nhằm mục đích thương mại Một Phần 30 Nộp hồ sơ
20 Thủ tục phê duyệt biểu mức và phương thức thanh toán tiền bản quyền do tổ chức đại diện tập thể quyền tác giả, quyền liên quan xây dựng Một Phần 90 Nộp hồ sơ
Lượt truy cập:
Trực tuyến:
CỤC ĐIỆN ẢNH
Điện thoại: 024 38 452 402
CỤC DI SẢN VĂN HÓA
Điện thoại: 024 39 447 540
CỤC NGHỆ THUẬT BIỂU DIỄN
Điện thoại: 024 38 545 348
CỤC BẢN QUYỀN TÁC GIẢ
Điện thoại: (024)-3.823.6908
CỤC VĂN HÓA CƠ SỞ
Điện thoại: (024)-3.8251677
CỤC MỸ THUẬT, NHIẾP ẢNH VÀ TRIỂN LÃM
Điện thoại: 024 37 347 524
CỤC THỂ DỤC THỂ THAO
Điện thoại: (024)-3.37332058
TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
Điện thoại: 0243.9745845 (máy lẻ 315)
CỤC HỢP TÁC QUỐC TẾ
Điện thoại: 024 39 434 217
CỤC DU LỊCH QUỐC GIA VIỆT NAM
Điện thoại: 024 39 423 760 (máy lẻ 102)
VỤ THƯ VIỆN
Điện thoại: (024) 3.943.8231 - 3.9439233 Máy lẻ 266