You are using an unlicensed and unsupported version of Evoq Content. Please contact customersuccess@dnnsoftware.com for information on how to obtain a valid license.
TỔNG HỢP TÌNH HÌNH THỤ LÝ HỒ SƠ
Chọn năm:
select
95%
đúng hạn
Đã tiếp nhận:
2,309 hồ sơ
Đã giải quyết:
2,346 hồ sơ

TÌNH HÌNH THỤ LÝ HỒ SƠ THEO THÁNG

Tháng 1
97 %
đúng hạn
Giải quyết 568 hồ sơ
Tháng 2
98 %
đúng hạn
Giải quyết 57 hồ sơ
Tháng 3
68 %
đúng hạn
Giải quyết 235 hồ sơ
Tháng 4
99 %
đúng hạn
Giải quyết 1465 hồ sơ
Tháng 5
86 %
đúng hạn
Giải quyết 327 hồ sơ
Tháng 6
Tháng 7
Tháng 8
Tháng 9
Tháng 10
Tháng 11
Tháng 12TỔNG HỢP KẾT QUẢ XỬ LÝ HỒ SƠ

Lượt truy cập:
Trực tuyến:
CỤC ĐIỆN ẢNH
Điện thoại: 024 38 452 402
CỤC DI SẢN VĂN HÓA
Điện thoại: 024 39 447 540
CỤC NGHỆ THUẬT BIỂU DIỄN
Điện thoại: 024 38 545 348
CỤC BẢN QUYỀN TÁC GIẢ
Điện thoại: (024)-3.823.6908
CỤC VĂN HÓA CƠ SỞ
Điện thoại: (024)-3.8251677
CỤC MỸ THUẬT, NHIẾP ẢNH VÀ TRIỂN LÃM
Điện thoại: 024 37 347 524
CỤC THỂ DỤC THỂ THAO
Điện thoại: (024)-3.37332058
TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
Điện thoại: 0243.9745845 (máy lẻ 315)
CỤC HỢP TÁC QUỐC TẾ
Điện thoại: 024 39 434 217
CỤC DU LỊCH QUỐC GIA VIỆT NAM
Điện thoại: 024 39 423 760 (máy lẻ 102)
VỤ THƯ VIỆN
Điện thoại: (024) 3.943.8231 - 3.9439233 Máy lẻ 266